Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00

Calendari Fiscal2021. Un any més. Un any que esperem que sigui millor que el passat en tots els sentits. Un any per l’esperança.
Tot i això, segons les últimes dades sanitàries que ens arriben i la situació de semi-aïllament que estem vivint, el futur immediat no es gaire optimista. Possiblement és cert que el 2021 serà un bon any però tot sembla indicar que la temporada esportiva 2020-2021 serà una altra “cosa rara” i que cal treballar i posar els esforços en la 2021-2022.
Cert, cal passar aquesta travessa pel desert com sigui, mantenir la massa social, els esportistes, el suport de les administracions, les bones relacions amb la resta de clubs de la ciutat i, sobretot, cal cuidar als directius, als presidents/es, als secretaris/es, als tresorers/es i a la resta de la junta i als voluntaris que fan feina al club a canvi de res. Però, a més, no hem de perdre el rumb i la passa ferma cap a la regularització.
Les entitats amb una situació jurídica, fiscal, comptable i laboral òptima han sigut més flexibles (E.R.T.O.), han tingut més facilitat per finançar-se (crèdits i subvencions extraordinàries) i han donat més tranquil·litat a la directiva.
És per aquest motiu que a través d’aquest escrit apel·lem a seguir per aquest camí amb més fermesa que mai i a treballar, no només per l’excel·lència en el servei sinó, també, per la regularització interna de l’entitat i per tenir clar quina és la fiscalitat que afecta a l’entitat, com s’ha de calcular i quan s’ha de liquidar.
El món comptable i fiscal de les entitats és un món complex. Aquí repassem els models de liquidació més habituals i les maneres més comuns de presentar-los, però la situació de cada entitats és diferent i cal atendre altres situacions com per exemple la de les entitats que llogueu immobles a terceres persones, les que realitzeu operacions comercials amb empreses, persones o entitats de fora de l’estat Espanyol o aquelles que podeu estar subjectes a algun tribut municipal (IBI, ICIO, IVTM,...)
Adjunt hi trobaran una infografia amb les principals obligacions fiscals de les entitats esportives i el seu calendari. Desitgem que els hi sigui de gran utilitat.
Us recordem que el Departament d’Atenció a les Entitats Esportives (DAEE) del Consell Esportiu del Baix Llobregat està a la vostra disposició per tal d’informar-vos i d’assessorar-vos per al correcte compliment de la legalitat vigent en aquest àmbit.

www.cebllob.cat

 

 

 

 

© Departament d'esports de Sant Boi de Llobregat
Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00

Segueix-nos