Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00
EDAT ESCOLAR

El servei de promoció de l'esport a l'escola entén l'activitat física i l'esport com un element indispensable en el procés educatiu. Mitjançant la pràctica esportiva volem aconseguir la transmissió de valors, l'adquisició d'hàbits quotidians saludables, la sensibilització entorn les diversitats funcionals i la conscienciació de les diferències físiques i psíquiques de les persones. Tanmateix són objectius de la Unitat de Promoció Esportiva l'impuls dels esports minoritaris, la difusió de les modalitats esportives arrelades als clubs esportius de la ciutat i l'ampliació de la base d'esportistes en edats escolar. L'esforç, la perseverança, la cooperació, la solidaritat, l'ordre, la disciplina, la millora en l'aprenentatge tècnic-tàctic, l'autocontrol, l'autoestima, el treball en equip, la superació personal, són aspectes clau a incloure i desenvolupar tan en els actes esportius puntuals com en les activitats esportives regulars i programes esportius municipals destinats a la població en edat escolar. La promoció de l'esport escolar ha estat un eix estratègic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Més de 4.000 nens i nenes participen cada temporada esportiva als programes i actes esportius impulsats pel Departament d'Esports.

© Departament d'esports de Sant Boi de Llobregat
Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00

Segueix-nos