Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00
Informació Departament d'Esports

Som un equip de persones que treballem amb il.lusió i entusiasme per tal de que la ciutadania pugui practicar esport i fer de l'activitat física hàbit quotidià que en millorarà la seva qualitat de vida.

La missió es participar en el desenvolupament d'un Sistema de serveis locals de benestar i ciutadania fomentant l'esport com un dels fets especials més significatius i com una eina fonamental per l'educació, la integració i la cohesió social, alhora que també ho és per la salut i el benestar. Implicant a les persones, organitzacions, associacions i entitats de tot tipus per constituir un marc ideal en l'exercici de la ciutadania.

Mitjançant l'elaboració i el desenvolupament d'un Pla local d'esports per tal de que l'esport que es practica a la nostra ciutat sigui de qualitat i que a més difongui els valors de la llibertat, la solidaritat i el respecte cívic, tot garantint la possibilitat d'accés a aquesta pràctica esportiva de tota la població, sigui quina sigui la seva condició física, cicle vital, gènere o nivell socioeconòmic.


Organigrama:

Regidora d'esports:
Mª Antònia Barragán
Cap d'esports: Conrad Felip

Unitat d'equipaments:
Cap de la unitat: Salvador Torres
Unitat de promoció esportiva:
Cap de la unitat: Ioia Arisa

On som

El Departament d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té les seves oficines a la 3ª planta Can Jordana.
Can Jordana
c/ Ebre, 27.
08830 - Sant Boi de Llobregat 
Tel: 93.635.12.37

Línies estratègiques:

  • Els valors educatius de l'esport: L’Ajuntament organitza programes i activitats esportives que promoguin la transmissió de valors, especialment en els serveis dirigits a la població en edat escolar (tant en el marc del centre educatiu con en horari extraescolar). Exemples de bones pràctiques, els podem trobar en el servei de Jocs Esportius Escolars, els plans de promoció de l’esport a l’escola o el programa esportivoeducatiu en el medi aquàtic “Jugant, aprenem a nedar”.
  • Esports i cohesió social: La potenciació de l’esport com a eina d’inclusió social és doncs un eix fonamental de l’actuació municipal en el qual s’esmercen cada vegada més esforços i recursos. Com a resultat es programen activitats esportives puntuals i també de caràcter anyal destinades als col·lectius específics: gent gran, persones amb discapacitat i d'altres.
  • Xarxa equipaments: Sant Boi disposa d’una xarxa d’equipaments esportius àmplia i variada per atendre les necessitats de pràctica de la població (5 pavellons, 5 piscines cobertes, 30 pistes poliesportives a l’aire lliure, 5 camps de futbol, 1 estadi de beisbol, 1 de rugbi i 1 d’atletisme, 80 pistes de petanca, entre d’altres). En total, més de 200 espais esportius públics.
  • Gestió compartida: Les entitats esportives de Sant Boi han demostrat capacitat suficient per cohesionar gran part de la ciutadania al voltant de la pràctica esportiva i també maduresa en la gestió de les activitats pròpies dels seus clubs. Això ha fet possible la col·laboració en la gestió i ús de la majoria dels equipaments esportius a l’aire lliure. En aquest moment hi ha 26 entitats esportives locals a les instal·lacions municipals.
  • Suport a les entitats: Els clubs esportius santboians constitueixen el pilar fonamental del sistema esportiu local. L’Ajuntament ajuda i dóna suport a aquests referents bàsics en l’estructura esportiva de la ciutat. La promoció de l’associacionisme esportiu es fa a través de les aportacions econòmiques (al voltant dels 900.000 euros) que es destinen a les entitats esportives i que es concreten en una cinquantena de convenis.
  • Esport per a tothom: Sant Boi disposa d’un calendari ampli i divers d’actes i esdeveniments esportius puntuals de caire participatiu oberts a tota la ciutadania: el Cros Solidari per a la Salut Mental, la Cursa Popular Vila de Sant Boi, la Passejada en Bicicleta, la Sant Ramon de Nit, la Nit sobre Rodes, la Cursa de la Roca Negra, les jornades de dinamització del Parc Ciclista, entre d’altres. Aquests esdeveniments compten amb la participació de més de 8.000 persones que es troben i estableixen relacions socials mitjançant la pràctica esportiva.
  • Millorar la salut: La completa i diversificada xarxa d’equipaments, els espais esportius naturals i urbans i tota la ciutat ha de ser considerada com una gran instal·lació esportiva que possibilita i invita tothom a fer exercici diari. La política municipal d’esports persegueix el benestar de la ciutadania i la mi-llora de la salut comunitària.
  • Esport a l'aire lliure: L’entorn natural i urbà s’ha consolidat com l’espai per practicar activitat física. Atenent aquesta realitat i demanda ciutadana s’han posat en funcionament espais en el nostre entorn natural (parc de la Muntanyeta, muntanya de Sant Ramon, anella verda), així com a la ciutat mitjançant zones de pràctica en parcs i jardins (pistes de skate, poliesportius) i equipament esportius de lliure ús repartits per la ciutat.
  • Esport en família: Les famílies i l’esport tenen una gran vinculació. L’esport serveix com a mitjà de convivència, cohesió social i educació en valors. L’Ajuntament promou el fet de poder gaudir de la pràctica esportiva en família organitzant activitats obertes a tothom.
  • Motor econòmic: L’esport aporta un valor afegit en la dinamització econòmica del municipi donat que contribueix a generar oportunitats d’ocupació. El comerç i la restauració es beneficien del moviment de persones associat a la celebració d’activitats esportives.

© Departament d'esports de Sant Boi de Llobregat
Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00

Segueix-nos